Tjänster

Vi arbetar särskilt mycket med privatbostäder, mindre butiker, kontor samt lokaler för djurhållning. Vi har god erfarenhet inom alla delar av elbranschen, så som kraft, belysning, tele, data, TV, larm och bevakning.

Prislista

Gäller från 2023-06-01

Priser anges inklusive 25% moms om inte annat anges. Pris inom parentes är exkl moms.

Arbete

Elmontör
765 kr/timme (612 kr)

Tekniker/felsökning/Service <= 2 timmar
890 kr/timme (712 kr)

Material

Vi tillhandahåller material. Material debiteras med Elektriker i Svärdsjös butikspris på Ahlsell, med nedan påslag.

Material med styckpris/meterpris:

Upp till 400 kr (320 kr): 45 %

Mellan 400 kr (320 kr) och 1000 kr (800 kr): 20%

Över 1000 kr (800 kr): 12 %

Servicebil & resor

Servicebil 315 kr (252 kr) / tillfälle eller 8 arbetstimmar, inkl startavgift för resa. 1 st Servicebil debiteras även om flera montörer kommer med varsin bil.

Resor: Inom en radie på 15 km resväg från Apoteksvägen 4 i Svärdsjö, eller 15 km resväg från Tegelbacken/Knutpunkten i Falun ingår i avgiften för servicebil. Där utöver debiteras 7,50 kr (6 kr) / km från den punkt som är närmast arbetsstället.

Fästmaterial

Fäst- och kopplingsmaterial för så kallade ”normala installationer” ingår i respektive materialpåslag.

Exempel på detta är toppklämmor, torix, kabelskor, kabelklammer och plugg till kabelklammer. Skruv och plugg upp till ca 80 mm
Utöver detta ska materialpåslaget täcka för spill, lagerkostnader, tillgänglighet och vinst.

Har du frågor?


Kontakta oss